Przejdź do treści
Projekt został zrealizowany w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.